• اشتراک
گردنبندي ظريف و بسيارزيبا(طرح جواهر) از نقره استرلينگ و روكش راديوم با نگين سنگ معدني و تراش توپاز
گردنبندی ظریف و بسیارزیبا(طرح جواهر) از نقره استرلینگ و روکش رادیوم با نگین سنگ معدنی و تراش توپاز ابی
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر