• اشتراک
قویترین نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه از این نرم افزار برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود.

نرم افزار زمان بندی و کنترل پروژه پریماورا Primavera Collection Ver.1

قویترین نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژهاز این نرم افزار برای زمان بندی و همین طور کنترل پروژه های مختلف استفاده می شود. در پروژه های ساختمانی، صنعتی، نرم افزاری و در هر نوع پروژه دیگر که فعالیت های مختلف در آن به طور منظم انجام می شوند، می توان از این نرم افزار برای زمان بندی و کنترل پروژه و برآورد هزینه آن پروژه ها استفاده کرد. اساس کار بدین صورت است که ابتدا با وارد کردن فعالیت های پروژه در نرم افزار و مشخص کردن ارتباط بین این فعالیت ها، منابع مورد استفاده در پروژه ها را نیز روی فعالیت ها اعمال می کنیم. سپس نرم افزار با توجه به رابطه بین فعالیت ها و منابع، فعالیت ها را طوری زمان بندی می کند که پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن به اتمام برسد. همچنین اگر هزینه استفاده از منابع را نیز به نرم افزار بدهیم برآورد کلی هزینه پروژه را نیز خواهیم داشت. قابل ذکر است که این نرم افزار مشخص می کند که تک تک فعالیت ها در چه زمانی باید شروع شوند و در چه زمانی خاتمه یابند. از این نرم افزار در رشته مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع استفاده زیادی می شود و جهت استفاده دانشجویان این رشته ها نسخه کامل و کرک شده این نرم افزار به همراه راهنمای آموزشی نصب و فعال سازی.
شماره مجوز :23837/ب ن 1 /87 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.