• اشتراک
کتاب دی‍و و ف‍رش‍ت‍ه‌ نوشته خانه ادبیات
دی‍و و ف‍رش‍ت‍ه‌ :
عنوان و نام پدیدآور:دی‍و و ف‍رش‍ت‍ه‌‏‫= Beauty and the beast/ م‍ت‍رج‍م‌ خ‍ان‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر آت‍ل‍ی‍ه‌خ‍ان‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌.
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: خ‍ان‍ه‌ ادب‍ی‍ات‌، 1383.
‏مشخصات ظاهری:[8] ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
 ‏شابک :‎964-8133-41-7‏
‏موضوع :اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ه‌.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.