• اشتراک
کتابی بسیار شیک و نفیس شامل صدها دعای کمیاب و نایاب می باشد. کتاب کلیدهای آسمانی نوشته : فیلسوف دکترابوالفضل گیلکی است.
کتاب کلیدهای آسمانی نوشته : فیلسوف دکترابوالفضل گیلکی
«نگران نیستم که بندگان و افراد حسود قفلهای زیادی برایم بسته اند، خوشحالم از اینکه کلید همه آنها در دست خداست»
داشتن کتاب کلیدهای آسمانی در هر خانه واجب است کتابی بسیار شیک و نفیس شامل صدها دعای کمیاب و نایاب
 

خصوصیات کتاب کلیدهای آسمانی:
این کتاب به شماره شابک: 3-99-6090-600-978و شماره رده بندی دیویی 773/397
و کتابشناسی ملی : 4645182

 عناوین کتاب کلیدهای آسمانی:
 • چرا برخی از دعاها اجابت نمی شوند به شرح کامل
 • گلچینی از بهترین ذکرها و دعاهای مستجاب
 • چگونه دعا نماییم تا مستجاب شود
 • دعاهایی در مورد وسعت رزق و ثروت، حاجات مشروع، ارتباط با خدا، روشهای رسیدن به خداوند و تقرب
 • دعاهای محبت خلقی و محبت بین زن و شوهر و عزیز شدن نزد همگان جهت تحبیب و تسخیر
 • دعای راه محبت                                            
 • دعای فراوانی رزق و روزی
 • دعای گشایش بخت و ازدواج
 • باطل سحر و جادو
 • عزیز شدن نزد همگان
 • دعا برای بچه دار شدن
 • نماز های پر فضیلت
 • نماز و دعای اسم اعظم
 • انواع نمازهای حاجت
 • دعاهای ایمنی از بلاها و نجات و رستگاری
 • حاجات فوری
 • دعاهای جامع درمان و امراض و شفاء امراض صعب العلاج
 • دعاهای رفع هم و غم، ترس، تشویش و اضطراب
 • دعاهای طلب اولاد و نازایی
 • دعاهای ابطال سحر بزرگ
 • آمرزش گناهان
 • چاره نجات از زندان
 • دعاهای رفع مصائب شدید
 • محفوظ ماندن از اجنه
 • دعای سریع الاجابه
 •  و صدها دعای دیگر
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.