• اشتراک
عناوین آموزش مقدماتی گیتار فلامنکو: اجرای تکنیک پیکاندو ( آپویاندو) یا ضربه تکیه دار اجرای تکنیک تیراندو یا ضربه آزاد تمرینات فینگر پاور : اجرای نردبانی
 مشخصات کلی

موضوع محصول :   آموزش موسیقی

کد محصول :         
960402401

وزن محصول :        100 گرم

تولید کننده :    لوح موسیقی


 شماره شناسنامه اثر:  800093046452

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :     جعبه

تعداد دیسک :     2 حلقه


نوع دیسک :     DVD5
 
 
 
 
 
خرید آموزش گیتار فلامینکو سطح مقدماتی
عناوین آموزش مقدماتی گیتار فلامنکو:
 اجرای تکنیک پیکاندو ( آپویاندو) یا ضربه تکیه دار
اجرای تکنیک تیراندو یا ضربه آزاد
تمرینات فینگر پاور : اجرای نردبانی
تمرینات فینگر پاور: اجرا در طول فینگر بورد
اجرا با انگشت پولگار
اجرای ضربات رو به پایین و بالا ( از منظر نوازنده)
اجرای تکنیک راسگادو سه تایی
اجرای تکنیک راسگادو چهار تایی
اجرای تکنیک زاسگادو پنج تایی
اجرای تکنیک آکورد شکسته
اجرای تکنیک آراسته 
معرفی پالو یا دستگاه سولئارس
اجرای شماره 1
اجرای تکنیک آلزاپوا
اجرای تکنیک ترمولو با ضربات تیراندو
اجرای تکنیک ترمولو با ضربات آپویاندو
اجرای قطعه ای با تکنیک ترمولو
اجرای شماره 2
اجرای تکنیک آپوگادو یا خفه کردن
    و دستگاه فاروکا
اجرای شماره 3
اجرای قطعه گرانا ایناس
اجرای قطعه بولوریاس
تکنیک پالماس
تکنیک ارکوئیا
تکنیک آیودادو
تکنیک آرپژ شش تایی
آشنایی با استاد
 
 
 
 
 
خرید آموزش گیتار فلامینکو سطح مقدماتی
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.