• اشتراک
مقاله درباره تجزیه زیستی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای 20 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
آلاینده به ماده ای گفته می شود که دارای غلظتی بیش از غلظت مجاز یا طبیعی بوده و بر روی موجودات اثر نامطلوب داشته باشد. یک آلاینده ممکن است اثرات طولانی مدت و یا کوتاه مدتی بر روی رشد و سلامت
 گونه های حیوانی، گیاهی و یا انسان ها داشته باشد .  به طور کلی انواع مختلفی از آلاینده ها وجود دارد که اثرات زیانباری بر روی سلامت انسان ها و محیط زیست دارند. از جمله مهم ترین این آلاینده ها می توان به پساب های نفتی اشاره کرد...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-هیدروکربن های آلیفاتیک (خطی)
3-هیدروکربن های آروماتیک (حلقوی)
4-پاکسازی زیستی
5- تعاریف، اصول و مبانی نظری
6- انواع روش های پاکسازی زیستی
7- عوامل مؤثر بر پاکسازی زیستی
8- خصوصیات مربوط به آلودگی
9- عوامل محیطی
10- عوامل مربوط به ریزسازواره
11- مراجع
 کد گزارش:BIO051C
 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.