• اشتراک
گزارش آلفا سیکلودکسترین 15 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
سیکلودکسترین‌ها (CD) اولیگوساکاریدهایحلقوی هستند که از باقیمانده‌های گلوکوسیلمتصل به آلفا-1و4 گلیکوسیدیکتشکیل شده اند.سیکلودکسترین ها دارای شکل استوانه‌ای هستند که درون آنها آب گریز و بیرون آنها آب دوست است . آنها قادرند با بسیاری از ملکولهای آب گریز کمپلکس تشکیل داده و در نتیجه خواص فیزیکی و شیمیایی آنها را تغییر دهند . این خاصیت و خواص دیگری ، سیکلودکسترین ها را برای مصارف گوناگونی در صنایع غذایی ، شیمیایی ، داروسازی و نساجی مورد توجه قرار داده است...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1- مقدمه
2- مدل واکنش
3-مدل فرآیند
3-1-  فرآیند حلالی
3-2- فرآیند غیر حلالی
4- تحلیل کالاها
5- ارزیابی زیست محیطی
6-  ارزیابی اقتصادی
7-  نتیجه 
کد گزارش: BIO031B
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.