• اشتراک
گزارش تعریف کریستال و انواع کریستال 26 صفحه تالیف شرکت مبتکران پاک فن
کریستال ها اجسام جامدی می باشند که درآنها اتم ها، مولکول ها و یون ها به شکل منظم در کنار هم قرار گرفته و این ساختار منظم در کلیه نقاط جسم تکرار شده باشد.ساختار منظم کریستال ها منجر به پیدایش سطوح مستوی و صیقلی می شود که زاویه بین این سطوح همواره ثابت و از مشخصات هر کریستال است...
این گزارش شامل موارد زیر می باشد:
1-مقدمه
2-اصل اساسی کریستالوگرافی
3-قانون براگ
4-اندیس های میلر (Miller Indices)
5- اثر انرژی سطحی در رشد کریستال ها و شکل بندی آنها
6- دستگاه های جداکننده کریستال از محلول
7- هیدروسیکلون ها
7-1- طراحی هیدروسیکلون ها
7-2- نوموگراف جهت محاسبه راندمان جداسازی هیدروسیکلون
7-2-1- تیکنرها (تغلیظ کننده)
8-محاسبه سطح مقطع و ارتفاع تیکنر پیوسته
9- فیلتراسیون
10- توزیع افت فشار در فیلتر کیک ها
10-1- محاسبه افت فشار در لایه کیک
10-2- محاسبه افت فشار در غشاء صافی
11- افت فشار کلی در فیلتراسیون جامدات و غشاء تراکم ناپذیر
12- تعیین پارامترهای a و Rm:
کد گزارش: CHE001B

 
تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 3 عدد یا بیشتر از این محصول به صورت نقدی آن را با 10 % تخفیف خریداری کنید.
    10 %
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.