• اشتراک
کتاب «زبان عمومی ارشد» در چهار بخش ویژه گرامر، مشترک گرامر و واژگان، ویژه واژگان و آزمون‌های جامع تدوین شده است. ساختار این کتاب در قالب یک طبقه‌بندی منظم، تمام مباحث مورد نیاز بخش‌های گرامر و واژگان موردنیاز آزمون را پوشش می‌دهد.
کتاب «زبان عمومی ارشد» نوشته‌ بابک رستمی قراگزلو با 12 سال سابقه تدریس در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است که از سوی انتشارات نصیر منتشر شده است.
کتاب «زبان عمومی ارشد» در چهار بخش ویژه گرامر، مشترک گرامر و واژگان، ویژه واژگان و آزمون‌های جامع تدوین شده است. ساختار این کتاب در قالب یک طبقه‌بندی منظم، تمام مباحث مورد نیاز بخش‌های گرامر و واژگان موردنیاز آزمون را پوشش می‌دهد، به این شکل که ابتدا مباحث گرامری مهم، همراه با سؤالات چهار گزینه‌ای آزمون‌های سراسری 17 سال گذشته (از سال 1379 تا امروز) به صورت طبقه‌بندی‌شده و همچنین سؤالات تالیفی با هدف آموزش نکات مهم هر مبحث ارائه و به صورت کاملا تشریحی بررسی شده‌اند و در بخش واژگان نیز به بررسی سؤالات 17 سال گذشته آزمون‌های مختلف پرداخته شده است.

فهرست کتاب:
فصل صفر: روش مطالعه این کتاب
فصل اول: زمان‎های افعال
فصل دوم: اسم‎ها و ضمایر موصولی
فصل سوم: صفت‎ها و قیدها
فصل چهارم: وارونگی
فصل پنجم: کلمات ربط
فصل ششم: حروف اضافه و افعال مرکب
فصل هفتم: وندها (پیشوندها و پسوندها)
فصل هشتم: تست‎های طبقه بندی شده لغات
فصل نهم: آزمون‎های جامع سال‎های اخیر
پیوست الف: بخش اول: وجه وصفی - بخش دوم: جملات سببی - بخش سوم: افعال متوالی و مصدرها
پیوست ب: جدول افعال بی قاعده
پیوست پ: لغات جامع آزمون‎های سال‎های گذشته
پیوست ت: فلش کارت‎های لغات کتاب 504

شابک: 9-45-6927-600-978
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.