• اشتراک
هر پک متشکل از سه عدد کاکتوس و سه عدد کراسولا (برگ گوشتی ها ) است . انتخواب این پک ها به گونه ای صورت پذیرفته تا خریدار از حداثر تنوع و زیبایی برخوردار گردد.
کاکتوس گیاهیست در جنس ها و گونه های مختلف
زاد گاه اصلی این گیاهان بیشتر بیابان های گرم و سوزان شمال و جنوب و قسمتی از نواحی مرکزی آمریکاست .
این گیاه به دلیل زیبایی و مقاومت بالا به تغییر شرایط در نقاط مختلف دنیا به صورت گیاه زینتی پراکنده شده است .
خاک مناسب :
3/1 خاک باغچه با مواد گیاهی بالا 3/1 شن و ماسه کاملا شسته شده 3/1 خاک برگ کاملا پوک شده
حرارت مناسب :
نیاز حرارتی کاکتوس ها متفاوت هستند اما در نگه داری خانگی و آپارتمانی بهترین دما 15-20 در جه سانتیگراد است اما چنانچه تمایل به گل در کاکتوس هستید در زمستان و فصل های با طول روز کوتاه کاکتوس ها نیاز به دمای 10-5 درجه سانتی گراد هسنتد .
نور مناسب:
 کمبود نور باعث  تغییر شکل کاکتوس ها میشود و بهترین شرایط نوری و نگهداری گلدانها در پشت پنجره های شمالی است البته در تابستان بایستی بوسلیه نور شکن از شدت نور کاسته شود .
 
هر پک متشکل از سه عدد کاکتوس و سه عدد کراسولا (برگ گوشتی ها ) است . انتخواب این پک ها به گونه ای صورت پذیرفته تا خریدار از حداثر تنوع و زیبایی برخوردار گردد.
 
آبیاری:
در بهار و تابستان به کاکتوس ها مثل گیاهان دیگر آب دهید ، هر وقت خاکشان خشک شد آبیاری شوند . در پاییز میزان ابیاری کم شود و در زمستان هم نسبت به میزان رطوبت هوا آبیاری کاسته شود . کاکتوس هایی که در بیرون از خانه هستند در زمستان نیازی به آبیاری ندارند.
بهترین زمان آبیاری در تابستان و هوای گرم شب ها می باشد و در زمستان صبح ها می باشد .
در هنگام آبیاری دقت کنید که آب کنار ساقه کاکتوس جمع نشود چون این باعث نابودی گیاه می شود . کاکتوس ها تحمل زیادی در برابر کم آبی دارند ولی دقت داشته باشید که کم آبی ناگهان می تواند گیاه را نابود کند . کاکتوس ها آبی که جذب می کنند درصد کمی از آن را برای تغذیه و رشد استفاده می کنند و مقداری زیادی از آب جمع شده را برای خنک کردن تنه گیاه و جلوگیری از تبخیر در فصل گرما استفاده می کند . کمبود آب در تابستان برای کاکتوس ها مضر است .
برای اسپری کردن آب روی کاکتوس موارد زیر را به خاطر بسپارید »
1- هیچ وقت در هوای سرد و رطوبتی کاکتوس را اسپری نکنید . اینکار باعث فاسد شدن ساقه کاکتوس می شود .
2- از اسپری استفاده کنید که آب را مه پاش کند که قطرات بزرگ روی کاکتوس نریزد .گ
3- از آب گرم و جوشیده شده برای اسپری کردن روی کاکتوس استفاده کنید .
 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.