• اشتراک
کادو

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
چاپ اول
کتاب توشه ی جامانده مؤلف: فهیمه ایرجی انتشارات دیانت
شابک:5-9-91406-600-978

با این کتاب حداقل 80 شبانه روز نماز قضا بخوانید و 50روز روزه بگیرید ،
همراه با وصیت نامه ،برنامه متنوع ، و احکام 
کادو

فیلد هایی که با * مشخص شده اند الزامی است.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.