• اشتراک
محافظ لباس شما در برابر حرارت و...


کفش اتو یا همان محافظ اتو که در برابر حرارت بالا بسیار

مقاوم بوده و لباس های شما را در برابر این حرارت بالا حفظ

می کند با نصب کفش اتو بر اتوهای دستی خود اتویی سریع

و آسان دارید . کفش اتو محافظی بین لباس و اتوی شماس

که لباس های زینتی و ظریف شما را در برابر حرارت بالای اتو

حفظ می کند.شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که هنگام اتو کردن

بهترین لباستان قسمتی از آن را با بی احتیاطی سوزانده

باشید . بعضی از لباس ها در برابر حرارت براق و نازک می

شود که این محافظ مانع از براقیت از بین رفتن بافت این نوع

لباس ها می باشد.


 

 

خرید کفش اتو

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.