• اشتراک
آمــوزش ســاده و عمـیــق - آموزش نکات اساسی و مطالب مهم پرتکرار در امتحانات و کنکور - مشاوره انگیزشی استاد با هدف چگونگی یادگیری هر چه بهتردرس اق

آموزش با نگاه کلی به دو موضوع اساسی تمرینات و جلسات در این کتاب دسته بندی شده-

     استفاده از نمودار درختی در آموزش -

ارائه کلیه واژه های مرتبط به هر موضوع آموزشی -

ارائه 3 تا 4 نمونه سوال برای هر بحث -

آمــوزش ســاده و عمـیــق -

آموزش نکات اساسی و مطالب مهم پرتکرار در امتحانات و کنکور -

مشاوره انگیزشی استاد با هدف چگونگی یادگیری هر چه بهتردرس اقتصاد -

آنچه در این مجموعه می آموزید : 

1- چرا علم اقتصاد را می آموزیم

2- کالای ضروری کالای تجملی

3 - تولیدناخالص ملی و مثال های مربوط

4 - درآمد مالی و مثال های مربوط

5- محاسبه تولید کل جامعه

6- تولید 

 7- مدیریت کلان اقتصادی

8- بودجه دولت 

9 - مفاهیم و معیار های توسعه

10 - نهادها و بازار های مالی

11- بانک 

 12 - آشنایی با برخی نهاد ها و موسسات موثر در اقتصاد جهان

کارشناسی اقتصاد بازرگانی و کارشناسی ارشد مدیریت و فن آوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس تخصصی درس اقتصاد، سابقه 2 سال تدریس اقتصاد خرد و کلان در دانشگاه، 3 سال سابقه در تدریس اقتصاد و مشاور کنکور ارشد مدیریت 

 

 

قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.