• اشتراک
آموزش تصویری ساکسیفون
ساختمان ساز و نحوه دست گرفتن 1
ساختمان ساز و نحوه دست گرفتن 2
نحوه نواختن و تولید صدا از ساکسیفون قسمت 1
نحوه نواختن و تولید صدا از ساکسیفون قسمت 2
خطوط حامل ، کلید سل و ارزش زمانی نت ها
اجرای دروس 6-1 تمرین نت سیاه و سکوت سیاه
اجرای دروس 11-7 تمرین نت سیاه و سکوت سیاه
اجرای دروس 17-12 تمرین گام سل ماژور و نت “فادیز”
اجرای دروس 23-18 ، تمرین نت گرد و علامت تکرار
اجرای دروس 32-24 ، تمرین نت “می ” و علامت برگشت
اجرای دروس 37-33 ، تمرین نت “ چنگ ”
اجرای دروس 40-38 ، تمرین نت “ سل دیز ” و “فدیز ” و علامت خط اتحاد
اجرای دروس 49-41 ، تمرین نت “ فا” ارزش زمانی نت نقط دار ، علامت ولت
 
اجرای دروس 59-50 ، تمرین نت
 
“ سل” علائم دینامیک صوت
 
تمرین گام و آرپژ قسمت 2
 
مبحث ریتم: خوانش ریتم قسمت 1
 
مبحث ریتم: خوانش ریتم قسمت 2
 
اجرای دو قطعه نمونه
 
نحوه تمیز کردن ساز
 
آشنایی با استاد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.