• اشتراک
فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و…
 مشخصات کلی

موضوع محصول :   آموزش مهندسی و دانشگاهی

کد محصول :      
9712201

وزن محصول :        110 گرم

تولید کننده :    لوح آموزش


شماره شناسنامه اثر:  800093054108

مرجع صادر کننده :   وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع بسته بندی :     جعبه

تعداد دیسک :     1 حلقه


نوع دیسک :     DVD9

آموزش جامع SPSS 25

فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency
آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore
سایر آزمون‌های ناپارامتری – ویلکاکسن ، مان ویتنی و…
بیش از 330 دقیقه آموزش نرم افزار SPSS 24
بیش از 390 دقیقه آموزش نرم افزار SPSS 23
بیش از 350 دقیقه آموزش نرم افزار SPSS 20

آموزش جامع SPSS 25

سرفصل های آموزشی SPSS 24:
1- تاریخچه نرم افزار
2- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش اول)
3- معرفی پنجره‌های نرم افزار – اصلی و فرعی (بخش دوم)
4- معرفی منوهای نرم افزار
5- فراخوانی انواع فایل‌های قابل نمایش در نرم افزار
6- فراخوانی یک فایل متنی در نرم افزار
7- تعریف یک جامعه آماری و انواع متغیرها و قوانین مربوط به ساختن متغیرها در نرم افزار
8- تعریف چند متغیر نمونه و نحوه تعیین داده گمشده
9- نحوه استفاده از منوی Help نرم افزار
10- آمار توصیفی یک متغیر گسسته – دستور frequency

آموزش جامع SPSS 25

11- استفاده از دستور Compute برای تبدیل متغیرها
12- آمار توصیفی یک متغیر پیوسته – دستور Descriptive
13- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش اول)
14- آمار توصیفی دو متغیر – دستور Explore (بخش دوم) و…

سرفصل های آموزشی SPSS 23:
1-تاریخچه نرم افزار
2-شروع کار با نرم افزار بخش اول
3-شروع کار با نرم افزار بخش دوم
4-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش اول
5-معرفی اجمالی منوهای نرم افزار بخش دوم
6-وارد کردن داده ها از یک فایل متنی به نرم افزار
7-معرفی کلی متغیرها و دسته بندی آنها در دو حالت (پیوسته ، گسسته) و (کمی ، کیفی)
8-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش اول
9-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش دوم
10-نحوه ایجاد متغیرها و تنظیمات مربوط به متغیرها و وارد کردن داده بخش سوم و…

آموزش جامع SPSS 25

سرفصل های آموزشی SPSS 20:
1) حذف نرم افزار از ویندوز
2) نکات لازم برای طراحی پژوهش
3) انتخاب مقیاسها و ابزارهای اندازه گیری مناسب
4) طراحی پرسشنامه ها
5) قالب بندی پاسخ ها در هر پرسش
6) روش و شیوه های کد گذاری متغییر ها
7) کد گذاری کردن پاسخ های هر پرسش
8) کد گذاری پاسخ های باز
9) اجرای نرم افزار
10) رابط کاربر نرم افزار
11) باز کردن یک فایل داده موجود
12) کار با فایل های داده
13) ایجاد فایل داده جدید
14) پنجره های مختلف نرم افزار
15) کادر های گفتگو و..
به همراه نرم افزار 32 و 64 بیتی

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.