• اشتراک
یک جفت میباشند ضدحساسیت قابل شسشو و بدون تعقییر رنگ و ظاهر
یک جفت هاپوی عاشق بافته شده از کاموای ضد حساسیت  و بهترین الیاف 
 
با قبلیت شستشو در ماشین لباسشویی 
بدون کوچکترین تعقییر رنگ وظاهرعروسک
ارتفاع هر عروسک 39 سانتیمتر میباشد
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.