• اشتراک
استقلال 6 منتخب جهان (النصر)2
محصولی منحصر به فرد از فوتبال فیلم
استقلال6 – النصر (منتخب جهان )2
در سال 1379 با شگاه النصر امارات تصمیم گرفت برای خداحافظی عبدالرحمن محمد بازیکن
پیشکـسوت خود سرشناسان جهان را گرد آوری کند و یک دیدار دوستانه برای خداحافظی وی
برگزار کند در این میان تیم استقلال ایران برای بازی با تیم النصر انتخاب شد و تیم النصر هم
بازیکنان سرشناس دنیا نظیر مارادونا- زیدان – ماتئوس –و.... را دعوت کرد که از این میان
ماتئوس- تونی بوتکاک – توماس وچ و خداداد عزیزی دعوت باشگاه النصر را اجبات کرده و برای
این تیم در مقابل استقلال بازی کردند . اگر همه مدعوین جهان به این بازی میرسیدند میشد
گفت که استقلال با تیم منتخب جهان بازی داشت ولی همین چند بازیکن برتر جهان بیشتر
برای النصر بازی نکردند ولی بازی پر گلی از کار در آمد و استقلال با نتیجه 6 – 2 این بازی را
بسود خود تمام کرد این بازی از چند جهت عجیب بود مثل بازی فرهاد مجیدی در دو تیم یک
نیمه برای النصر و یک نیمه برای استقلال و چند مورد عجیب دیگر که خود با تماشای بازی
کامل خواهید دید در تیم استقلال آن شب
پرویز برومند – جواد زرینچه – محمد نوازی – محمود فکری – علی موسوی – مهدی هاشمی نسب – رافت قلی اف – فرزاد مجیدی – فرهاد مجیدی – واحدی نیکبخت – بهزاد داداش زاده – ستار همدانی – سیروس دین محمدی – هادی طباطبایی – احمد مومن زاده – علیرضا اکبر پور و .............. بازی کردند
و در تیم النصر
عبدالناصر عبدا... – حسن سید تائب – محمد خمیس – عبدالرحیم اطیری – یوسف موسی – تونی بوتکاک – فرهاد مجیدی – توماس وچ – لوتار ماتئوس- رشید محمود – عبدالرحمن محمد – و خداداد عزیزی و ...... بازی کردند .
یک دیدار دوستانه جالب برای تیم استقلال ایران که در نوع خود خاطره براگیز است و بطور
یقین همه طرفداران فوتبال مایلند یک بار دیگر یا شاید برای بار اول این بازی را تماشا کنند
این بازی را بطور کامل در یک دی وی دی مشاهده کنید ارایه دهنده فوتبال فیلم
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر