• کد محصول: 02
  • ماکان
  • قیمت : 25,000 تومان
  • اشتراک
ماسک استاندارد n95
دارای تمامی تاییدیه ها و استانداردها جلگیری از ورود 98 درصد از ریز ذرات حداقل خرید 5 عدد می باشد.

تخفیف های محصول | شرایط تعلق گرفتن تخفیف :

  • با خرید 50 عدد یا بیشتر از این محصول آن را با 1,000 تومان تخفیف خریداری کنید.
    1,000 تومان
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.