• اشتراک

روشی نوین جهت یادگیری حسابداری
اگرنیازی به دانش حسابداری دارید اما وقت کافی ندارید،با استفاده ازین نرم افزار
سطح دانش خود را افزایش داده و حضور استاد را در محل کار یا منزل حس کنید
شامل نسخه مقدماتی و پیش رفته
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر