• اشتراک
چربی بر فوق العاده قوی مخصوص چربی های انباشته شده از روی فلزات
چربیهای سوخته و سخت شده قدیمی موجود در آشپزخانه های خانگی و صنعتی جزو لاینفک معظلات نظافتی میباشد که شوینده های عمومی موجود نمیتوانند راه حل مناسبی برای از بین بردن آنها باشند و ازینرو این عمل توسط فنی کاران محترم با مواد جوهر نمک ، بنزین و آمونیاک انجام میشود که استفاده هر یک ازین مواد میتواند بسیار خطرناک باشد ، چربی زدای قوی (کربن ریمور) میتواند در عمق چربیهای سوخته نفوذ کرده و آنها را از حالت سخت به حالت نرم درآورد تا بشود به آسانی آنها را جدا کرد ،
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.