• اشتراک
لکه بر چند منظوره : مخصوص فرش و مبل ومنسوجات نساجی و صفرشویی خودرو
آلکلینر، بهترین و سریع ترین لکه بر منسوجات نساجی در کشور . کاربرد بسیار فراوان و عملکردفوق العاده این محصول باعث شده تادر زمره شوینده های خاص و متفاوت قرار گیرد. وحتی شویندگان لوکس و گرانقیمت اروپایی هم توان رقابت با این محصول استثنایی را نداشته باشد. موارد مصرف: لکه برقوی و سریع فرش ،موکت ،مبلمان ،پرده و کالای خواب و صرفشویی مامل خودرو لکهایی مانند لک خودکارکثیفی های سطحی و عمقی و حتی چربی.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.