• اشتراک
نوشته:سیدمجتبی فنائی-ناصرذاکری ، ناشر:شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس ؛ داستان آموزش سرمایه گذاری بورس
کتاب برای آینده
نوشته :سیدمجتبی فنائی-ناصرذاکری
ناشر : شرکت اطلاع رسانی وخدمات بورس
ترجمه :-
شابک :6-08-5959-600-978
تعداد صفحات :59
شمارگان چاپ :-
نوبت چاپ : دوم -زمستان1389
لیتوگرافی :-
قیمت پشت جلد :2000 تومان
درباره کتاب :
دراین کتاب،داستان پسری به نام محسن رامطالعه می کنید که براساس نظرات معلم خود برای آینده خودتفکروتصمیم گیری می کند.که دوستش بهترین راه راکه سرمایه گذاری دربورس است رابه اوپیشنهادمی کندو......
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر