• اشتراک
نوشته :دکتر سام سوادکوهی، ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ؛ بررسی تشکیلات و صلاحیت هیات داوری
کتاب هیات داوری بازار اوراق بهادار
نوشته : دکتر سام سوادکوهی
ناشر : شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس
ترجمه : -
شابک : 978-600-91209-0-1
تعداد صفحات : 168
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : دوم - 1388
لیتوگرافی : آفرین گرافیک
قیمت پشت جلد : 4000 تومان
درباره کتاب :
این کتاب بر مبنای نیازهایی که در اولین دوره فعالیت هیات داوری بازار اوراق بهادار احساس می شده ، تهیه و تدوین شده است و علاوه بر اطلاع رسانی به بررسی تشکیلات و صلاحیت هیات داوری پرداخته و اصول دادرسی اسلامی را بررسی می نماید .
فهرست مطالب :
بخش اول
 
هیأت داوری بازار اوراق بهادار
مقدمه
قسمت اول
تشکیلات و صلاحیت هیأت داوری
الف.تشکیلات هیأت داوری
1_اعضاء هیأت داوری
2_رئیس هیأت داوری
3_مدت ماموریت اعضاء هیأت داوری
4_دبیر خانه هیأت داوری
5_بودجه هیأت داوری
ب.صلاحیت هیأت داوری
1_صلاحیت ذاتی هیأت داوری
2_فقدان صلاحیت کیفری
3_صلاحیت اختصاصی و اشتراکی
4_ صلاحیت کشوری هیأت داوری
5_صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای دولتی
قسمت دوم
جریان داوری و صدور رأی و اجرای ان
الف_شروع به رسیدگی در هیأت داوری
ب_صدور رأی و اجرای ان
ج_ایجاد استاندارد های رفتاری توسط اراء
د_تجدید نظر خواهی از اراء یا اعاده دادرسی
بخش دوم
 
اشنای با برخی اصول داد رسی اسلامی در داوری
اصول اول_کارا و غیر حرجی بودن امر داوری
اصول دوم و سوم_حق(قران)محوری دادرسی و عالم بودن داور
اصول چهارم پنجم و ششم_در دسترس بودن داور-تساوی عموم در برابر قانون بازار بورس.تدافعی بودن دادرسی
اصول هفتم و هشتم_قسط و عدل محوری دادرسی-و تحول حقوق بر مبنای ان
بخش سوم
 
تحلیل اماری اختلافات طرح شده در هیأت داوری
انواع اختلافات مالی
1_فروش سهام بدون مجوز
2_خرید سهام بدون مجوز
3_عدم فروش سهام
4_فروش بدون مجوز حق تقدم یا عدم ثبت حق تقدم توسط کارگزار
5_عدم تحویل کالا
6_عدم پرداخت وجه توسط کارگزار
7_انسداد حساب بدون دستور قضایی
8_انتقال وجه به غیر بدون مجوز صاحب حساب
نتیجه گیری
بخش چهارم
 
مبانی حقوقی ارای صادره از هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار
الف_مسئولیت کارگزاری ها
ب_اعتبار معاملات بورسی
ج_صلاحیت هیأت داوری
د_تاثیر گذشت قبل از طرح دعوی
ه_مصاله طرفین در مرحله داوری
و_اجرای ارء و گزارش هایاصلاحی هیأت داوری
بخش پنجم
 
ارای هیأت داوری با مبانی حقوقی مربوطه
بخش ششم
 
ضمائم
1_قانون ایین دادرسی دادکاه عمومی انقلاب (در امور مدنی) باب هفتم _داوری
2_مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
3_ایین نامه ماده (20) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
 موضوع ماده(9) قانون برنامه چارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
4_قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44
فصل نهم_تسهیل رقابت و منع انحصار
5_قانون داوری تجاری بین المللی
6_ائین نامه داخلی مرکز داوری اتاق ایران در مورد تشکیلات و نحوه ارایه خدمات
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر