• اشتراک

اصول پایه برنامه نویسی
شمارش
شناسایی اشکال
تنگرام، اندازه ها
طبقه بندی، الگوسازی
مشتی
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر