• اشتراک

قرائت مجلسی آیاتی چند از قرآن کریم با صدای استاد عبدالباسط
دارای اتوران اختصاصی
المائده آیه 109 تا آخر- الـــتکویر آیه1 تا آخر
الحج آیه 23 تا 37
الفتح آیه 27 تا آخر- الشمس آیه 1 تا آخر
القصص آیه 5 تا 28- الحاقه آیه 1 تا 24
و...........
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر