• اشتراک

منطبق بر سر فصل های استاندارد جدید بین المللی
آشنایی با موسسات واهداف آنها
آشنایی با شرکت های تعاونی
ارکان اصلی شرکت تعاونی
حسابداری شرکت های تعاونی و تقسیم سود
افزایش و کاهش سرمایه و فروش سهام در شرکت های تعاونی
امتحان نهایی از تمام درس ها
و...
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر