خرید از فروشگاه “فروز”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 105 خودتراش ورقه ای 10 عددی ژیلت Gillette مدل Blue III 33,000 عدد 33,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.