خرید از فروشگاه “پارس باراد خلاقان مبتکر”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 MS2 نگهدارنده ارگونومیک مانیتور ماتریکس باراد مدل MS2 89,000 عدد 89,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.