ضد آفتاب دیسار Disaar

75,000 تومان

ضد آفتاب دیسار علاوه بر محافظت در برابر آفتاب خاصیت روشن کنندگی پوست را دارد و از طرف شرکت نیز ترکیب روغن مجانی نیز در آن اضافه شده است. دارای رنگهای متعدد و ضریب امنیتی 60-90 می باشد بعد از انتخاب برای نوع حتما در توضیحات قید نمایید.

ویژگی های کالا


ضد آفتاب دیسار علاوه  بر محافظت در برابر آفتاب خاصیت روشن کنندگی پوست را دارد و از طرف شرکت نیز ترکیب روغن مجانی نیز در آن اضافه شده است. دارای رنگهای متعدد و ضریب امنیتی 60-90 می باشد بعد از انتخاب برای نوع حتما در توضیحات قید نمایید.