آموزش ساز سنتور سطح پیشرفته

25,000 تومان

در یادگیری ساز سنتور حرفه ای شوید. آموزش جامع تصویری ساز سنتور قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر توسط استاد: احسان علیزاده

ویژگی های کالا


[h3][color=#800080][size=18][font=tahoma,geneva,sans-serif][b]مشخصات کلی[/b][/font][/size][/color][/h3][center=right][size=12][color=#b22222][b]موضوع محصول :  [/b][/color][color=#000000][b] [/b][/color][/size][b]آموزش موسیقی[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]کد محصول :      [/b][/color][/size][b]91030707[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]وزن محصول :     [/b][/color][color=#000000][b]70 [/b][/color][/size][b]گرم[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]تولید کننده :     [/b] [/color][/size][b]موسسه فرهنگی لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا[/b][br][br][color=#b22222][b]شماره شماره شناسنامه اثر:  [/b][/color][b]800093022797[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]مرجع صادر کننده :   [/b][/color][/size][b]وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]نوع بسته بندی :     [/b][/color][color=#000000][b]جعبه[/b][/color][/size][br][br][size=12][color=#b22222][b]تعداد دیسک :     [/b][/color][color=#000000][b]2[/b][/color][/size][b]حلقه[/b][br][br][size=12][color=#b22222][b]نوع دیسک :    [/b][/color][/size][b] DVD5[/b][/center]شامل 18 تمرین ساز سنتور[br]قابل اجرا در DVD Player های خانگی[br]استاد: احسان علیزاده